اختصاصی کیا باکس

تماس بگیرید : 09122812923

  • اختصاصی کیا باکس (درب و زیر متصل) ۱۲در۱۲ ارتفاع ۴
  • موارد استفاده: گیفت های ویژه بانک ها و موسسات جعبه هدیه سکه جعبه کارت هدیه بانک و…